Ansökan förskola

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan förskola
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Vårdnadshavare 2
  • 5. Övriga frågor och upplysningar
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Ansökan förskola

För möjlighet till god placering ser vi gärna att ansökan lämnas i så god tid som möjligt. Vi garanterar en plats i förskolan senast 4 månader från att ansökan inkommit till Barn och utbildningsnämnden. Här kan du ansöka om barnomsorg direkt via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera/skriva under ansökan, det som behövs är personuppgifter, e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift).

 

Förskola

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år som är folkbokförda i Hallstahammars kommun.

Vistelsetiderna utgår från vårdnadshavarens arbets- eller studietid och innefattar även eventuell restid. För barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 8:e kap.7,9§, fastställts vistelsetid mm efter individuell provning.

 

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller är föräldralediga med ersättning från försäkringskassan har rätt till 3 timmar/dag eller 15timmar/vecka.

Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän avgiftsfri förskola. Vistelsetiden är 8.30 – 11.30, måndag – fredag. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider.

 

Inskolning

Barn behöver tid till anpassning då de börjar på förskola. Tid till dialog mellan föräldrar och personal är också av stor vikt. För att detta ska bli möjligt börjar man med 1-2 veckors inskolning. Tider för detta planeras i samråd med personalen.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned