Ansökan, allmän avgiftsfri förskola

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Allmän förskola
  • 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Övriga frågor och upplysningar
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Här kan du ansöka om allmän förskola

Barn till föräldrar som är arbetssökande eller är föräldralediga med ersättning från försäkringskassan har rätt till 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka.

 

Alla barn i Hallstahammars kommun har från höstterminen det år de fyller 3 år rätt till allmän förskola. Vistelsetiden är 8.30 – 11.30, måndag-fredag. Barnet är ledig från förskolan under lov, röda dagar etc. och följer grundskolans terminstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Vill du att ditt barn ska gå i den allmänna förskolan behöver du skicka in en ansökan till Hallstahammars kommun.

 

Logga in med ditt BankID nedan för starta e-tjänsten, om barnet har två vårdnadshavare behöver båda skriva under/signera ansökan.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned