Ändring av livsmedelsanläggning, verksamhet eller sortiment

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Ändring av livsmedelsanläggning, verksamhet eller sortiment

Här kan du meddela oss om du ska göra stora, väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats. Visa förändringar kan medföra ändrad avgift, läs mer om det här. Observera att flytt till en ny plats, så som företagsombildningar som medför nytt organisationsnummer, alltid ska anmälas som en nyregistrering. Fält markerat med (*) är obligatoriska uppgifter.

 

Vill du registrera en ny livsmedelsanläggning följ länk: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning  

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned