Förnyelse av anmälan till tomtkö

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Förnyelse av anmälan
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in och betala

Förnyelse av anmälan till tomtkö

 

Förnyelse av anmälan sker årligen. Avgiften för förnyelse är 300 kr och betalas via e-tjänsten senast den 31 december. Du behöver lämna namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn på eventuell medsökande i e-tjänsten.

 

För att kunna förnya din anmälan till tomtkö behöver du redan stå i Hallstahammars tomtkö och ha en köplats tilldelad.

 

Personuppgifter  

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd</a>  

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Betalning

Denna e-tjänst kräver betalning

Totalt att betala:

300