Anmälan till tomtkö

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Tomtkö
  • 2. Signera
  • 3. Skicka in och betala

Anmälan till tomtkö

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till tomtkö. Endast sökande som fyllt 18 år och som själv avser att bebo tilldelad tomt äger rätt att anmäla sig till kommunens tomtkö. Du behöver lämna namn, adress, personnummer, mobiltelefonnummer, aktuell e-postadress samt namn på eventuell medsökande i e-tjänsten.

Avgift

Anmälningsavgiften är 400 kr. Avgiften betalas med betalningsfunktionen i e-tjänsten. Avgiften för förnyelse efterföljande år är 300 kr/år.

Registrering

Som registreringsdag i tomtkön räknas den dag då anmälan och betalning via e-tjänsten kommit till kommunen. Vid genomförd betalning skickas bekräftelse på anmälan via e-post till den sökande. 

Förnyelse

Förnyelse av anmälan sker årligen. Avgiften för förnyelse betalas via e-tjänsten senast den 31 december.

  

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Betalning

Denna e-tjänst kräver betalning

Totalt att betala:

400