Avregistrering av livsmedelsföretag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Livsmedelsanläggning
  • 2. Dina uppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Avregistrering av livsmedelsföretag

Denna e-tjänst hjälper dig att avregistrera din livsmedelsverksamhet hos bygg-och miljöförvaltningen.

 

Kom ihåg att avregistreringen ska ske även om ett annat företag fortsätter att driva verksamhet i lokalen. Det nya företaget ska komma in med sin anmälan senast två veckor innan de påbörjar sin verksamhet. Ska du starta upp verksamheten igen? Då behöver du göra en ny anmälan, senast två veckor innan du öppnar. Den årliga kontrollavgiften upphör året efter att du avregistrerat verksamheten.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned