Registrera enskild brunn

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Verksamhetsutövare
  • 2. Anläggning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Registrera enskild brunn

Anmälan om registrering ska göras minst två veckor innan start av ny anläggning eller ägarbyte. En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Timavgiften är fastställd av kommunfullmäktige och beslutet om det hittar du på vår webbplats www.hallstahammar.se Därefter debiteras en årlig kontrollavgift enligt gällande taxa. Den årliga avgiften beror på vattnets kvalitet och hur mycket vatten ni förbrukar.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned