Fullmakt Bostadsanpassningsbidrag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Information

I denna e-tjänst ger du fullmakt åt kommunens handläggare att utse entreprenör och beställa bostadsanpassningen.

 

För att du ska kunna få bostadsanpassingsbidrag måste alla ägare till fastigheten ge sitt medgivande till att de sökta anpassningsåtgärderna

får utföras. Fastighetsägaren ger sitt medgivande både till dig som söker bidrag och till kontraktsinnehavaren/bostadsrättsinnehavaren. Bifoga

medgivandet till din ansökan bostadsanpassning.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned