Beställning av betygskopior

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Beställning av betygskopior
  • 2. Adressuppgifter
  • 3. Skicka in

E-tjänst för begäran om betygskopia

 

Vi kan lämna ut kopior av betyg från utbildningar där Hallstahammars kommun är eller har varit huvudman. Det gäller även friskolor som ligger inom kommunen.

Du får en kopia av betyget eller ett utdrag ur en betygskatalog där vi garanterar att den överensstämmer med originalet. För att du ska få rätt betyg behöver vi en del personuppgifter från dig, se formuläret som följer.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

 

Information