Ansökan vuxenutbildning

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Högsta slutförda utbildning
  3. 3. Kurser som söks
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Ansökan vuxenutbildning

 

Här kan du skicka in din ansökan till vuxenutbildning. För mera information se: http://hallstahammar.se/Stod-omsorg/Vuxenutbildning/

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul