Övergång till allmän förskola

  1. 1. Övergång till allmän förskola
  2. 2. Vårdnadshavare 2
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Signera
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Övergång till allmän förskola

Här kan du ansöka om övergång till allmän förskola direkt via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda skriva under ansökan.

 

Allmän förskola för barn 3-5 år, följer grundskolans terminstider, 3 tim/dag.

Övergången gäller från den 1:a månaden efter att ansökan inkommit till kommunen. 

 

  

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.