Anmälan om byte av förskola

Denna e-tjänst har 8 steg
 • 1. Anmälan om omplacering
 • 2. Vårdnadshavare 1
 • 3. Vårdnadshavare 2
 • 4. Vårdnadshavare 2
 • 5. Övriga frågor och upplysningar
 • 6. Förhandsgranska
 • 7. Signera
 • 8. Skicka in

Anmälan om byte av förskola

 

Omplacering, det vill säga möjlighet finns att ställa sig i omplaceringskö till annan förskola. Omplacering sker i augusti i den mån plats finns, ursprungligt ansökningsdatum gäller.

 

Vid konkurrens om platser tas i första hand hänsyn till följande kriterier:

 • Barn som behöver särskilt stöd enligt Skollagen 8:e kap 7, 9 § § efter individuell prövning. 
 • Önskat placeringsdatum.
 • Syskonförtur.
 • Anmälningsdatum.

 

På förskolorna Jan Pers backe och Lärkan prioriteras OB-behovet i första hand. Vår handläggare kontaktar er inför placeringen. I samband med det skriftliga placeringsbeskedet lämnas mer information, innehållande inkomstblankett, schema, tillämpningsföreskrifter med mera.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned