Ansökan om förhandsbesked

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Uppgifter om planerad byggnad
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Här kan du ansökan om förhandsbesked

 

Förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om den tilltänkta platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering för bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

 

 

Personuppgifter

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

(EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad,

se https://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned