Ansökan om förhandsbesked

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Anmälan
  • 2. Uppgifter om planerad byggnad
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Här kan du ansökan om förhandsbesked

 

Förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om den tilltänkta platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin projektering för bygget. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas inom dessa två år upphör förhandsbeskedet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned