Anmälan om matförgiftning/allergisk reaktion

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Anmälan om matförgiftning/allergisk reaktion
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Anmälan om matförgiftning/allergisk reaktion

  

Här kan du anmäla misstänkt matförgiftning/allergisk reaktion. Efter att du lämnat en anmälan kommer vi att ringa upp dig. Du får då prata med någon på bygg- och miljöförvaltningen och vi kommer att ställa ytterligare frågor till dig.

 

Om du lämnat anmälan under en helg eller röd dag kommer vi att kontakta dig närmsta vardag.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

.

Information