Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Insatser
  • 3. Medgivande
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

I denna e-tjänst ansöker du om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).


De insatser du kan ansöka om är:
Hjälp i hemmet/Hemtjänst
Korttidsvistelse

Trygghetslarm
Avlösarservice
Särskilt boende
Dagvård/Misteln

 

Vid funderingar kontakta biståndshandläggare på telefonnummer 0220-240 00.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskyddhttp://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned