Anmälan om förändringar (tobak och liknande produkter)

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Uppgifter på ägare, bolagsman, styrelseledamot
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Anmälan om förändringar

enligt 5 kap.7 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)

 

Om det sker förändringar i ett bolag med tobaksförsäljningstillstånd ska dessa anmälas utan dröjsmål till kommunen. Det kan handla om att ni bytt postadress, att ni gjort ändringar i ert egenkontrollprogram eller att ni bytt namn på butiken. Alla uppgifter som kan ha betydelse för kommunens tillsyn ska anmälas.

       

Om det skett förändringar i ägandet eller i bolagets styrelse ska du istället använda ”anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden”. Om din verksamhet upphör ska du skicka in ”avanmälan tobaksförsäljning”.

 

Mer information hittar du på vår webbplats, hallstahammar.se

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned