Intresseanmälan om att arbeta som röstmottagare 2018

  1. 1. Kontaktuppgifter
  2. 2. Signera
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Intresseanmälan om att arbeta som röstmottagare 2018

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

 

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Prästgårdsgatan 1, 734 80 Hallstahammar.

 

Har du inte Bank ID, finns intresseanmälan som en pdf-fil som du kan skriva ut och skicka in till valnämnden. Se adress ovan.

 

Mer information om att arbeta som röstmottagare: http://hallstahammar.se/Kommun-politik/Nyheter/2018/intressant-uppdrag-som-ger-inblick-i-vart-demokratiska-system--vi-soker-rostmottagare-till-hostens-val/

 

 

Genom att du klickar på ”Skicka” i e-tjänsten godkänner du att Hallstahammars kommun lagrar dina uppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att vi registrerar dina uppgifter för hantering av ärendet. Läs mer om personuppgifter och offentlighetsprincipen på http://hallstahammar.se/pul.