Anmälan till prövning, vuxenutbildningen

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Slutförda utbildning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Anmälan till prövning

Här kan du skicka in din anmälan till prövning. För mera information se:  https://hallstahammar.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning

För prövning gäller:

1. Avgift 500kr, inbetalas till Hallstahammars kommun, bankgiro 5350-0997. Skriv "Prövning Vux" och namn i meddelandefältet.

2. Lämna denna anmälan till expeditionen och visa upp kvittot på inbetalningen.

3. Prövningen omfattar hel kurs. Bifoga kvitto på betald avgift samt kopior på betyg.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned