Uppsägning av förskole- eller fritidshemsplats

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Uppsägning barnomsorgsplats
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Här kan du säga upp förskoleplatsen eller fritidshemsplatsen

 

Logga in nedan för att skicka in din uppsägning. Det som behövs för att skicka in via e-tjänsten är personuppgifter, e-postadress och tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift). Är ni två vårdadshavare så behöver båda skriva under uppsägningen.

 

-Uppsägningstiden är två månader och räknas från det datum uppsägningen har kommit in till kommunen.

-Avgift debiteras till och med uppsägningstidens slut. (OBS! Debitering sker i efterskott). Barnet har rätt till sin plats under uppsägningstiden.

-Om vårdnadshavarna inte sammanbor och har var sin plats för barnet, måste barnomsorgsplatsen sägas upp var för sig.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned