Anmälan om ändring av nuvarande serveringstillstånd

  • 1. Sökande
  • 2. Serveringsställe
  • 3. Ändringar
  • 4. Serveringens omfattning
  • 5. För slutet sällskap
  • 6. Verksamhetsinriktning
  • 7. Ny ägare/avgående ägare
  • 8. Förhandsgranska
  • 9. Signera
  • 10. Skicka in

Denna e-tjänst har 10 steg

Anmälan om ändring av nuvarande serveringstillstånd

Enligt 9 kap. 11 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du anmäla om ändring av nuvarande serveringstillstånd. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mer information om serveringtillstånd finns på www.hallstahammar.se

 

Bilagor till anmälan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

  

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned