Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  1. 1. Sökande
  2. 2. Hantering av kemiska produkter
  3. 3. Utsläpp
  4. 4. Reningsmetod
  5. 5. Avfall, Mätning och kontroll
  6. 6. Energiåtgång och bilagor
  7. 7. Förhandsgranska
  8. 8. Signera
  9. 9. Skicka in

Denna e-tjänst har 9 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

 

Här kan du skicka in din anmälan till oss genom att logga in med BankID nedan.

 

Information:

För handläggning av anmälan tar bygg- och miljöförvaltningen ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Därefter debiteras en årlig tillsynsavgift enligt gällande taxa.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.