Ansökan provsmakning för partihandlare och tillverkare

  1. 1. Sökande
  2. 2. Ansökan avser
  3. 3. Provsmakningstider
  4. 4. Samarrangör
  5. 5. Bilagor och övriga upplysningar
  6. 6. Förhandsgranska
  7. 7. Signera
  8. 8. Skicka in

Denna e-tjänst har 8 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Provsmakning för partihandlare och tillverkare

Enligt 8 kap. 6 § och  7 § andra stycket alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du göra din ansökan  provsmakning för partihandlare och tillverkare. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mera information om serveringtillstånd finns på http://www.hallstahammar.se/Naringsliv/Tillstand-och-regler/Tillstand/

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.