Samtycke till publicering av bilder och filmer (förskola och grundskola)

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Samtycke till publicering
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Samtycke till publicering av bilder och filmer

 

Inom förskolan och skolan fotograferar och filmar vi verksamheten och även våra barn och elever vid olika tillfällen och situationer. Bildmaterialet kan därefter användas i följande sammanhang:

 

-Dokumentera verksamheten

-Använda i undervisningen

-Använda i skolkatalog

-Informera om och marknadsföra Hallstahammars kommun på kommunens webbplats

-Förse media, som tv och tidningar, med bildmaterial i samband med projekt som skolan/förskolan driver

 

Kommunen måste enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) få tillåtelse av barnets vårdnadshavare för att använda och publicera bildmaterial och namnuppgifter. Kommunen publicerar inte bilder med efternamn utan bara förnamn. Informationen samlas in av Hallstahammars kommun och det är Hallstahammars kommun som är personuppgiftsansvarig.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned