Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Serveringsställe
  • 3. Typ av servering
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Enligt 8 kap. 2 §

 

Här kan du ansöka om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid enstaka tillfälle/tidsperiod. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mer information om serveringtillstånd finns på Hallstahammar kommuns webbplats, hallstahammar.se.

   

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned