Lämna synpunkt

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ärende
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Här kan du lämna synpunkter gällande kommunens verksamheter

 

När du skickar en synpunkt via det här formuläret registreras den som en allmän handling i Hallstahammars Kommun. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Vill du vara anonym uppge inga kontaktuppgifter. Att din synpunkt blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

 

Din synpunkt tar vi hand om eller skickar vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned