Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Serveringsställe
  • 3. Serveringsperiod och typ av servering
  • 4. Bifogade handlingar
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Enligt 8 kap. 2 § alkohollag (2010:1622)

 

Här kan du ansöka om serveringstillstånd. Logga in med BankID för att starta e-tjänsten. Mer information om serveringtillstånd finns på hallstahammar.se

 

Bilagor till ansökan kan laddas upp direkt i e-tjänsten eller skickas med post till:

Hallstahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

734 80 Hallstahammar

 

Remisser kommer att inhämtas från:

Miljöförvaltningen, Polisen, Skatteverket och Räddningstjänsten, eventuellt Kronofogdemyndigheten

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned