Ansökan om reduktion av VA-avgift vid onormalt hög förbrukning vid dolt läckage finns hos Mälarenergi Vatten AB

https://www.malarenergi.se/