Försäkran

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Försäkan
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Försäkran

 

Undertecknad ordförande respektive kassör i nedan angiven förening intygar och försäkrar härmed under personligt ansvar de medel som från Hallstahammars kommun erhållits för föregående års föreningsverksamhet helt och fullt använts i enlighet med de kommunala bidragsbestämmelser som gällt och för vilka dessa bidrag erhållits. Vi intygar också att vi haft full insyn och kunskap om föreningens ekonomiska angelägenheter varför vi kan ikläda oss ansvar för riktigheten i denna försäkran.

 

 

Personuppgifter  

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned