Ansökan om insatser från socialkontor vuxen enligt socialtjänstlagen

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Insatser
  • 3. Medgivande
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Ansökan om insatser från socialkontor vuxen enligt socialtjänstlagen

  

I denna tjänst ansöker du om insatser enligt socialtjänstlagen som riktar sig till vuxna personer över 21 år.

 


De insatser du kan ansöka om är:
Samtalsstöd utsatt för våld

Samtalsstöd utsätter andra för våld

Stödinssatser för missbruksproblematik

Anhörig till missbrukare

Boendestöd socialpsykiatri

Kontaktperson

Särskilt boende socialpsykiatri SoL

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned