Ansökan om specialkost i förskola och grundskola

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Barnet
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Vårdnadshavare 2
  • 5. Specialkost
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Information till vårdnadshavare

Mat och måltider i skolan grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider. Vi utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer om ”Bra mat i skola”.

 

Specialkost av medicinska skäl

Specialkost serveras till barn med födoämnesallergier eller vid sjukdom som kräver specialkost. Den kan inte användas för att få annan mat om barnet inte tycker om vissa rätter. Grönsaker/sallader, bröd, matfett, mjölk och vatten serveras alltid.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att ansökan fylls i korrekt och tydligt. I ansökan ska läkarintyg bifogas. Därefter erbjuder restaurangen specialkosten. Om barnet endast har en nötallergi krävs inget kostintyg, eftersom skolrestaurangen aldrig serverar nötter.

Vid förändringar ska en ny specialkostblankett med intyg lämnas in. Det gäller också om barnet byter skola. Det är viktigt att du meddelar om ditt barn inte längre behöver specialkost.

 

Tillfälligt anpassad kost

En anpassad kost kan erbjudas vid särskilda behov. Kontakta pedagog om behov finns. Bedömning och intyg för anpassad kost görs i elevhälsoteamet. Intyget gäller för en bestämd tid och bifogas ansökan om specialkost.

 

Kostintyg kan vara journalutskrift, läkarintyg eller intyg från dietist som styrker behovet av specialkost. Krav på intyg gäller för alla allergier och intoleranser utom nötallergi.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned