Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Bostaden
  • 5. Handlingar
  • 6. Utrag ur Lag
  • 7. Förhandsgranska
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag

 

Det första du behöver göra är att kontakta en arbetsterapeut. De kan intyga och styrka behovet för en anpassning. Hjälpmedel ska ha

prövats av dig och din arbetsterapeut. Om hjälpmedlet inte fungerar kan du fylla i ansökningsblanketten eller skicka in ansökan via

e-tjänst. Bifoga intyget som du har fått av din arbetsterapeut eller läkare till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun,

sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens

underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan

registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om

dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd,

se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned