Anmälan om fotvård, tatuering , förskola samt vissa övriga verksamheter

  • 1. Sökande
  • 2. Fastighetsägaren
  • 3. Anmälan
  • 4. Verksamhetsbeskrivning
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Anmälan om vissa verksamheter

Anmälan om fotvård, tatuering , förskola samt vissa övriga verksamheter enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. För verksamheter med påtaglig hälsorisk; tatuering, piercing eller annan skönhetsbehandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av stickande eller skärande verktyg är avgiften 7 120 kronor.

För verksamheter med måttlig hälsorisk; akupunktur, fotvård eller annan skönhetsbehandling som innebär mindre risk för blodsmitta genom användning av stickade eller skärande verktyg är avgiften 5 340 kronor.

För förskola samt vissa övriga verksamheter tas en timavgift ut för handläggning av ärendet. Timavgiften fastställs av kommunfullmäktige och är idag 890 kronor. När ärendet är handlagt räknar vi ihop timtiden och en faktura kommer att skickas till dig.

 

Här kan du skicka in din anmälan till oss genom att logga in med BankID nedan. 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned