Anmälan om fotvård, tatuering , förskola, bassängbad samt vissa övriga verksamheter

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Fastighetsägaren
  • 3. Anmälan
  • 4. Verksamhetsbeskrivning
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Anmälan om vissa verksamheter

Anmälan om fotvård, tatuering , förskola, bassängbad samt vissa övriga verksamheter enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Avgift

En timavgift tas ut för handläggning av ärendet. Du hittar information om avgifter inom miljöbalkens område på www.hallstahammar.se

 

Här kan du skicka in din anmälan till oss genom att logga in med BankID nedan. 

 

Personuppgifter  

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd  

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned