Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Verksamhet
  • 3. Kontaktuppgifter ordförande
  • 4. Kontaktuppgifter kassör
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer

 

Här kan du ansöka om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta.

Ordförande och kassör ska signera/skriva under ansökan, det som behövs är  e-postadress och tillgång till BankID för inloggning

och signering (elektronisk underskrift).

 

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

Redovisning av föregående års verksamhetsbidrag

Försäkran avseende erhållet bidrag

Föreningsregister

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Närvarokort sammankomster

Verifierade kostnader för utbildningar

Driftkostnad föreningsdriven anläggning

Verksamhetsplan

Budget

Utbildningsplan

Handlingsplan droger                                                                                 

 

 

Personuppgifter  

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned