Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Verksamhet
  • 3. Kontaktuppgifter ordförande
  • 4. Kontaktuppgifter kassör
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer

 

Här kan du ansöka om verksamhetsbidrag för ungdomsorganisationer via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta.

Ordförande och kassör ska signera/skriva under ansökan, det som behövs är  e-postadress och tillgång till BankID för inloggning

och signering (elektronisk underskrift).

 

 

Följande handlingar ska bifogas ansökan:

Redovisning av föregående års verksamhetsbidrag

Försäkran avseende erhållet bidrag

Föreningsregister

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Närvarokort sammankomster

Verifierade kostnader för utbildningar

Driftkostnad föreningsdriven anläggning

Verksamhetsplan

Budget

Utbildningsplan

Handlingsplan droger                                                                                 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun,

sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens

underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan

registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt.

Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om

dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd,

se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned