Intresseanmälan: att bli familjehem, kontaktperson eller kontaktfamilj

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Personuppgifter sökande
  • 2. Personuppgifter medsökande
  • 3. Intresseanmälan
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Intresseanmälan för att bli familjehem/kontaktfamilj

Är du intresserad av att bli familjehem eller kontaktfamilj eller vill veta mer om vad det innebär, vänligen fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig. Detta är enbart en intresseanmälan och innebär inga åtaganden. Full sekretess gäller förstås för de uppgifter du lämnar till oss. Vi kommer inte heller att spara någon information om dig om du inte blir familjehem hos oss. Logga in med BankID nedan för att göra din intresseanmälan.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned