Förfrågan på uppdrag från fixartjänst

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Förfrågan på uppdrag
  • 2. Skicka in

Kommunfixare hjälper till med enklare praktiska saker i hemmet. Äldre och personer med funktionsnedsättning kan anlita

en kommunal fixare. Fixarsysslorna sköts av personer inom kommunens omsorgsverksamhet under en arbetsledares ledning.

Syftet med fixartjänsten är att förebygga fallskador hos äldre och funktionshindrade.

 

Till för småfix i bostaden

Uppdragen för kommunens fixare ska vara av enklare karaktär som till exempel att byta glödlampor, sätta upp gardiner,

byta batterier i brandvarnare eller att flytta enstaka möbler eller mattor i bostaden. Det kan också röra sig om att hänga

upp tavlor, fästa lösa sladdar eller att halksäkra mattor. Fixartjänsten är inte till för flyttuppdrag.

 

Kostnadsfriservice

Fixartjänster kostar inget för dig som beställer och får uppdrag utförda. 

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och

behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin

skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande

betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med

hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information