Intresseanmälan: att bli kontaktperson enligt LSS för person med funktionsnedsättning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Intresseanmälan
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Intresseanmälan kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

 

Här kan du skicka in din intresseanmälan för att bli kontaktperson inom LSS. Vi människor är sociala varelser. Vi har ett behov av någon att prata med och göra saker tillsammans med - kort sagt, alla behöver en kompis. Personer som har en funktionsnedsättning kan ha svårare att knyta sociala kontakter och kan känna sig ensamma. Du kan göra skillnad i deras liv genom att bli deras kompis några timmar i månaden.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned