Bygglov ansökan/anmälan

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan/Anmälan
  • 2. Vilken åtgärd gäller ansökan?
  • 3. Vilken åtgärd gäller ansökan?
  • 4. Bilagor
  • 5. Kontrollansvarig
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Här kan du skicka in din ansökan om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder

 

Här kan du skicka in din ansökan/anmälan till oss genom att logga in med bankid nedan. När du använder dig av e-tjänsten så behöver alla som äger fastigheten skriva under/signera ansökan samt eventuell kontrollansvarig för att e-tjänsten ska kunna skickas in till Hallstahammars kommun för behandlig. Du kan spara din påbörjade anmälan och logga in senare med bankid under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster.

 

 

Viktig information och allmänna råd

 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut).

 

Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (exempelvis små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, mindre tillbyggnad eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader).

 

Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets webbplats (www.boverket.se). Kontrollansvarig krävs ofta vid mer komplexa åtgärder.

 

Kontrollplan krävs för alla åtgärder oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned