Bygglov ansökan/anmälan

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Ansökan/Anmälan
  • 2. Vilken åtgärd gäller ansökan?
  • 3. Vilken åtgärd gäller ansökan?
  • 4. Bilagor
  • 5. Kontrollansvarig
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Här kan du skicka in din ansökan om bygglov och anmälningspliktiga åtgärder

 

Här kan du skicka in din ansökan/anmälan till oss genom att logga in med bankid nedan. Du kan spara din påbörjade anmälan och logga in senare med bankid under fliken "Logga in" Se länk: Hallstahammars kommuns e-tjänster.

 

 

Viktig information och allmänna råd

 

Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats (ifall åtgärderna har påbörjats innan startbesked utfärdats kommer en byggsanktionsavgift att tas ut).

 

Det behövs ingen kontrollansvarig vid enklare och relativt okomplicerade åtgärder (exempelvis små ändringar av en- eller tvåbostadshus såsom installation av eldstad, mindre tillbyggnad eller att bygga förråd, garage eller andra mindre komplementbyggnader).

 

Kontrollansvarig ska vara certifierad med särskild behörighet. Mer information om kontrollansvariga, samt certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter, hittar du på Boverkets webbplats (www.boverket.se). Kontrollansvarig krävs ofta vid mer komplexa åtgärder.

 

Kontrollplan krävs för alla åtgärder oavsett omfattning och komplexitet. Förslag på kontrollplan ska lämnas in tillsammans med din ansökan.

 

 

Personuppgifter

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen

(EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad,

se https://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned