Intresseanmälan om att arbeta som röstmottagare 2024

Intresseanmälan om att arbeta som röstmottagare under Europaparlamentsvalet 2024

Den här e-tjänsten använder du om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare under Europaparlamentsvalet 2024.

Har du inte BankID, finns intresseanmälan som en pdf-fil som du kan skriva ut och skicka in till Valnämnden, Norra Prästgårdsgatan 1, 734 80 Hallstahammar. 

 

Ansök senast 14 mars. Tilldelning av uppdrag meddelas löpande.

  

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned