Ansökan färdtjänst

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Information
 • 2. Sökandes personuppgifter
 • 3. Vårdnadshavare 2
 • 4. Funktionsnedsättning
 • 5. Hjälpmedel
 • 6. Övriga upplysningar
 • 7. Medgivande
 • 8. Läkarintyg
 • 9. Bilagor
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Färdtjänst ansökan

  

Här kan du ansöka om färdtjänst. Särskild kollektivtrafik är en transport för personer som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar att resa med allmän kollektivtrafik.

Du kommer att få lämna in ett läkarutlåtande, bilagan skickas med som pdf-fil till din e-postadress när du har fyllt i ansökan.

Du kan även skriva ut läkarutlåtande från www.hallstahammar.se. Beslut sker enligt färdtjänstlagen.

 

Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress för att kunna få ett kvitto på din ansökan, logga in för att starta e-tjänst (se längst ner på sidan).

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned