Ansökan fritidshemsplats

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Ansökan fritidshem
  • 2. Vårdnadshavare 1 (fakturamottagare)
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Övriga frågor och upplysningar
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Ansökan fritidshemsplats

Här kan du ansöka om fritidshemsplats direkt via e-tjänst, logga in med BankID nedan för att starta. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda signera/skriva under ansökan. Du behöver fylla i personuppgifter och e-postadress.

 

Ansökan

För att få plats i fritidshemmet behöver du lämna in en skriftlig ansökan. Vi ser gärna att ansökan lämnas in i så god tid som möjligt, dock senast två veckor före önskat startdatum.

 

Vistelsetid

Schemat för barnets vistelsetid är en skriftlig överenskommelse mellan dig och Hallstahammars kommun. Vistelsetiden förläggs utifrån dina arbetstider eller studietider inklusive restid.

 

Obekväm arbetstid

Arbetar du och den andre vårdnadshavaren obekväma arbetstider behöver ni båda lämna in ett intyg. Intyget behöver skrivas under av arbetsgivaren. Obekväma arbetstider är 05.00-06.30 och 18.30-22.00.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned