Ansökan om tillfällig fritidshemsplats

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Ansökan tillfällig fritidshemsplats
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Här kan du ansöka om tillfällig fritidshemsplats

 

För föräldrar som är arbetssökande och på grund av det behöver tillfällig fritidshemsplats för enstaka tillfälle (anställningsintervju, möte med handläggare) finns möjlighet att få det upp till fem dagar per månad. Avgift uttages med 50 kr per bokad dag.

 

Du behöver fylla i personuppgifter, e-postadress och ha tillgång till BankID för inloggning och signering (elektronisk underskrift). Kom ihåg att lämna in en aktuell inkomstuppgift också, finns på www.hallstahammar.se att hämta som blankett eller skicka in via e-tjänst.

 

  

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned