Ansökan om stöd för evenemang/projekt

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Evenemang
  • 3. Ekonomi och marknadsföring
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om stöd för evenemang

Här kan du skicka in din ansökan om evenemangsstöd via e-tjänst, logga in nedan för att starta e-tjänsten.

 

 

Evenemangsstöd

Detta stöd söker du för ett arrangerat evenemang som inte löper under hela året. Riktigt stora evenemang, som innebär arbete på helårsbasis, ska söka verksamhetsstöd.

 

 

Personuppgifter

 

För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd 

Du kan alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta kommunen på 0220-240 00 eller mejla till kundcenter@hallstahammar.se  

 

 

Information