Ansökan om stöd för evenemang/projekt

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Evenemang
  • 3. Ekonomi och marknadsföring
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan om stöd för evenemang

Här kan du skicka in din ansökan om evenemangsstöd via e-tjänst, logga in nedan för att starta e-tjänsten.

 

 

Evenemangsstöd

Detta stöd söker du för ett arrangerat evenemang som inte löper under hela året. Riktigt stora evenemang, som innebär arbete på helårsbasis, ska söka verksamhetsstöd.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

 

Information