Utbetalning från Hallstahammars kommun

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Kontouppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Utbetalning från Hallstahammars kommun

 

I denna tjänst kan du lämna dina kontaktuppgifter för att få en utbetalning från Hallstahammars kommun. Använd endast e-tjänsten om du fått ett brev alternativt e-post av Hallstahammars kommun med information om att du ska få en utbetalning. Vi kopplar ihop dina personuppgifter med dina aktuella utbetalningsärende för att säkerställa att du får rätt belopp utbetalt.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned