Ge förslag på en ny e-tjänst

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Föreslå en ny e-tjänst!
  • 2. Skicka in

Ge förslag på en ny e-tjänst

 

Vi jobbar för att du ska kunna uträtta så många ärenden som möjligt hos kommunen digitalt via olika så kallade e-tjänster på vår webbplats. Vi vill gärna veta vilka behov du har och därför funderar vi vilken typ av digital service du vill ha som skulle göra det lättare för dig. Genom att du skickar in förslag så kan vi på ett bättre sätt planera och utveckla vår service till dig som kommuninvånare.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information