Ansökan om vänortsbidrag

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Beskrivning
  • 3. Ekonomi
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Ansökan om vänortsbidag

-Enligt gällande överenskommelse mellan vänorterna svarar den förening som kommer på besök för kostnaderna för sina resor samt för kost och logi

-Hallstahammars kommun kan betala ut ekonomiskt bidrag till kostnader för själva resan vid besök som varar minst två övernattningar. Dock ej kostnader för kost och logi

-Värdförening/kommun ska hjälpa till med att hitta billigast möjliga kost och logi.

Kontaktperson:

Jan Fagerström

Kultur & Fritid

Tfn 0220- 241 92

E-post jan.fagerstrom@hallstahammar.se

 

Ansökan lämnas senast den 30 november, till

Hallstahammars kommun

Vänortskommittén

734 80 Hallstahammar

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned