Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Underlag
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

 

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd hos kommunen.

Här kan du skicka in ansökan via e-tjänst. För att ansökan ska kunna behandlas behöver legitimerad läkare skicka in ett läkarutlåtande och att du bifogar ett välliknande foto i passformat samt namnteckning för den sökande. Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange en e-postadress, logga in med e-legitimation för att starta tjänsten.

 

Vem kan få ett parkeingstillstånd?

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.  

Hallstahammars kommun gör en bedömning av varje enskilt fall. Bedömningen utgår från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  • Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år.
  • Om du vill förnya parkeringstillståndet skickar du en ny ansökan. Kommunen gör då en ny prövning. Tidigare innehav av tillståndet innebär inte att din nya ansökan automatiskt beviljas.
  • Borttappat kort måste först anmälas till polisen innan ett nytt parkeringstillstånd kan utfärdas.

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned