Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Anmälan av lokal vid catering
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka in

Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

 

Här kan du via e-tjänst skicka in anmälan om lokal vid catering. Logga in med BankID nedan för att starta e-tjänsten.

 

Anmälan behöver skickas in senast en vecka före evenemanget.

 

Avgift

Läs om våra avgifter på Hallstahammars kommuns webbplats: www.hallstahammar.se

 

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned