Sundelins fond

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Ekonomi
  • 3. Utbildning
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Ansökan om fondmedel ur Sundelins fond

Ansökan om stipendium ur Sundelins fond ska vara Hallstahammars kommun, tillhanda senast 31 augusti varje år. Ansökningskraven är att den sökande har varit skriven i Hallstahammars eller Bergs församling under gymnasietiden samt bedriver eftergymnasiala studier och har sämre ekonomiska förutsättningar än andra. Bifoga kursbevis eller liknande intyg som styrker pågående utbildning. Stipendierna är inkomst-prövade.

Sökanden måste även styrka att denne varit folkbokförd i Hallstahammars kommun, Hallstahammars eller Bergs församling, under gymnasietiden för att ansökan ska kunna behandlas.

Övriga upplysningar kan bifogas som särskilt brev.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned