Lämna inkomstuppgift för förskola och fritidshem

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Fakturamottagare
  • 2. Sammanboende
  • 3. Hushållets inkomst
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Inkomstuppgift för förskola och fritidshem

Här kan du direkt med hjälp av e-tjänst skicka in inkomstuppgift eller ändring av inkomst för förskola och fritidshem i Hallstahammars kommun.

 

-Inkomstuppgiften gäller alltid från den 1:a i månaden.

-Saknas aktuell inkomst vid första debiteringstillfället utgår högsta avgift. Ingen återbetalning sker i efterhand.

-Avgifter för barnomsorgen finns i tillämpningsföreskrifterna gällande förskoleverksamhet och fritidshem. http://www.hallstahammar.se/Barn-utbildning/

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned