Anmälan om schaktningsarbete privatperson

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Schaktningsarbete
  • 3. Bilaga
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Anmälan om schaktningsarbete

 

Här kan du anmäla om schaktarbete direkt via e-tjänst. Väljer du att skicka in via e-tjänsten behöver du ange personuppgifter och en e-postadress, logga in med BankID för att starta e-tjänsten (se längst ner på sidan). Vid schakt och vid all nyanläggning av kablar och ledningar ska karta redovisas och godkännas av tekniska förvaltningen innan schaktningsarbeten påbörjas.

 

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse. Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se https://www.hallstahammar.se/dataskydd. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned